ČESKÁ FLORIIIDA Lyrics is a new latest Czech song. Song of ČESKÁ FLORIIIDA lyrics sung by ROBIN ZOOT. This song written by ROBIN ZOOT. Song of ČESKÁ FLORIIIDA lyrics started by the line of Sudety Česká Florida and in English translation is Sudetenland Czech Florida. This song released on the date of 25th September, 2022. Song of ČESKÁ FLORIIIDA lyrics got a good visitor in YouTube after released this song. This song music composition by ROBIN ZOOT.

ČESKÁ FLORIIIDA song got a music label which name is Milion Plus. This song sung in the language of Czech. ČESKÁ FLORIIIDA song first published on the YouTube in the channel of Milion Plus. So, let's know the song of ČESKÁ FLORIIIDA lyrics and also play the music video in below. You can also know ROBIN ZOOT all song lyrics.

ČESKÁ FLORIIIDA Song Information
Song NameČESKÁ FLORIIIDA
SingerROBIN ZOOT
SongwriterROBIN ZOOT
LanguageCzech
MusicROBIN ZOOT
Released DateSeptember 25, 2022
LabelMilion Plus


ČESKÁ FLORIIIDA Lyrics
ČESKÁ FLORIIIDA

ČESKÁ FLORIIIDA Lyrics By ROBIN ZOOT

Sudety Česká Florida
nejhezčí místo na zemi
na střechu paneláku sedla vrána
zpívá o těch co jsou ztraceni

Osm let back stál jsem na ulici rapoval první track
kterej hrál ze starý Nokie
podívej teď
vrátil jsem Sudety na mapu

nikdo to nikdy už nevymaže
vychovám tu svý kido
a po něm i další dvě
stejný lidi kolem mě

Nikdy nevyměnim sides
400 more můj dres
v žilách mi koluje Labe ne krev
vim kdo chce ranit a kdo to kryje

už nikdy past jebat na trap
kolem mě hadi zmije
jaký si uděláš takový je
Sudety Česká Florida

nejhezčí místo na zemi
žijou na síti
my venku jako satelit
z kluka vyrost lev dávejte ara gazely

ye ye yeye yeyeee
ah-ye všechno my sami všechno my
ah-ye tma kolem už jsem si zvyk
ah-ye malý město ale velký sny

ah-ye barevný bankovky a šedý zdi
celej život se cejtim jak Harry kolem
mě košťata ale žádný neni Nimbus
jedinej match kterej čekej

bude do zad a ne na tinderu
celej život se cejtim jako bych jezdil bob
když to posere jeden všichni se zabijou
proto nezapínám seatbelt

stejně je to jedno protože na týhle way
je ti to k hovnu se cejtim jako Bane
vylez jsem z díry na světlo
my jsme stvořený pro peklo

kdyby tam Labe teklo
Free Rony Free Pošťák
Rip Zimi Rip Jackpot
Sudety Česká Florida nejhezčí místo na zemi

žijou na síti my venku jako satelit
z kluka vyrost lev dávejte bacha gazely
ye ye yeye yeyeee
Když připijim tak na nás

řekni mi na koho jinýho
generace zmrdů co měla
jedničky v batohu more ne na výzo
teď kupujeme Dior

mý love skáčou tak
že můžou doučit Taryho
já jsem furt tady hoe
nikdy neuteču můj rap má koule

nevymře po meči
Jsem bojovník debile seru na mír
klidně umřu za mý
protože to je to nejvíc

ale pro ně zabiju klidně za míň
nás nemůžeš měnit
vyrostli v pekle přitom na zemi
ne nás nemůžeš měnit
navždy za Sudety

ČESKÁ FLORIIIDA Texty písní – ROBIN ZOOT
(English Translation)

Sudetenland Czech Florida
the most beautiful place on earth
a crow sat on the roof of a block of flats
sings of those who are lost

Eight years back I stood on the street rapping the first track
which played from the old Nokia
look now
I put the Sudetenland back on the map

no one will ever erase it again
I will raise my kido here
and two more after him
the same people around me

I never switch sides
400 more my jersey
the Elbe runs in my veins not blood
I know who wants to hurt and who is covering it up

never again trap fuck on trap
snakes vipers around me
what you do is what it is
Sudetenland Czech Florida

the most beautiful place on earth
they live on the net
we outside as a satellite
a boy will grow into a lion give macaws gazelles

ye ye yeye yeyeee
ah-ye everything we ourselves everything we
ah-ye darkness around I'm used to it
ah-ye small town but big dreams

ah-ye colored banknotes and gray walls
I feel like Harry all my life
I don't like brooms but there is no Nimbus
the only match you are waiting for

it will be in the back and not on tinder
I feel like I've been riding a bobsled all my life
if one screws up they all kill each other
that's why I don't fasten my seatbelt

it doesn't matter anyway because on this way
it sucks I feel like Bane
I climbed out of the hole and into the light
we are made for hell

if the Elbe flowed there
Free Rony Free Postman
Rip Winter Rip Jackpot
Sudetenland Czech Florida the most beautiful place on earth

they live on the network we outside as a satellite
the boy will grow up to be a lion watch out for gazelles
ye ye yeye yeyeee
When I make a toast it's up to us

tell me who else
what a generation of shits she had
No. 1 in the backpack more than challenging
now we buy Dior

my loves jump like that
that they can tutor Tara
I'm still here bro
i never run away my rap my balls

he will not die by the sword
I'm a goddamn peace fighter
I'll die for mine
because that's the most

but I'll kill for them for less
you can't change us
they grew up in hell on earth
no you can't change us
forever for the Sudetenland

ČESKÁ FLORIIIDA Music Video