Syrena Lyrics is a latest famous Polish song. Song of Syrena lyrics started by the line of Gdy spadały bomby stałaś sobie siostro and in English translation is When the bombs fell, you became a sister. This song released on the date of 1st August, 2022. Song of Syrena lyrics sung by Białas. This song written by Białas. Song of Syrena lyrics got more than a million visitor in YouTube after released this song between only a day. This song music composition by SHDØW and DMC Style.

Syrena Song got a music label which name is SBM Label. This song sung in the language of Polish. Syrena song first published on the YouTube in the channel of SBM Label. This song featured by Solar. So, let's know the song of Syrena Song lyrics and also play the music video in below.

Syrena Song Information
Song NameSyrena
SingerBiałas
SongwriterBiałas
LanguagePolish
MusicSHDØW and DMC Style
Released DateAugust 1, 2022
FeatureSolar
LabelSBM Label

Syrena Lyrics
Syrena

Syrena Lyrics By Białas

Hej Mercedes
Puść "Syrenę"

Gdy spadały bomby stałaś sobie siostro
Niewzruszona jakby ktoś nam robił popcorn
Gdy na co dzień nikt nie darzy cię miłością
Obojętne ci czy cię zabiją kule czy samotność

Bitwy chcą przełożyć nasze plany na nigdy
W twoich oczach rozmazane jak łzy w nich
Bo języki cięte mamy jak brzytwy
Zawsze gdy się spotykamy oh

Nawet kiedy padnie rozkaz by strzelać ej
Nigdy nie ruszam się stąd jak syrena ej
To mój dom zawsze będę chronił go
Choć cena być może większa od Bentley'a (od Bentley'a)

Widząc niebo widzę twarze moich przodków
Ich wartości pielęgnuję tak jak ogród
To mój dom zawsze będę chronił go
Aż sam stanę się symbolem jak syrena

Gdy spadały bomby stałaś sobie siostro
Niewzruszona jakby ktoś nam robił popcorn
Gdy na co dzień nikt nie darzy cię miłością
Obojętne ci czy cię zabiją kulе czy samotność

Bitwy chcą przełożyć nasze plany na nigdy
W twoich oczach rozmazane jak łzy w nich
Bo języki ciętе mamy jak brzytwy
Zawsze gdy się spotykamy oh

By nigdy świat na głowę nam nie spadł
A jeśli spadnie zagramy w baseball
Jakby nam przyszłość chcieli odebrać
Niestety będzie zajęta

22 czy 44 ciągle chcieli by nas dzielić
Sprowadzić do bakterii i przerzucić do Exeli
22 czy 44 ciągle chcieli by nas dzielić
Ale zawsze tu będziemy jak syreny

Gdy spadały bomby stałaś sobie siostro
Niewzruszona jakby ktoś nam robił popcorn
Gdy na co dzień nikt nie darzy cię miłością
Obojętne ci czy cię zabiją kule czy samotność

Bitwy chcą przełożyć nasze plany na nigdy
W twoich oczach rozmazane jak łzy w nich
Bo języki cięte mamy jak brzytwy
Zawsze gdy się spotykamy oh

Syrena Lyrics - Białas
( English Translation )

Hey Mercedes
Play "Mermaid"

When the bombs fell, you became a sister
Unshakable as if someone was making popcorn for us
When nobody loves you on a daily basis
It doesn't matter if you get killed by bullets or loneliness

The battles want to translate our plans into never
Smudged in your eyes like tears in them
Because we have cut tongues like razors
Every time we meet oh

Even when the order is given to shoot hey
I never move out of here like a siren
It is my home and I will always protect it
Although the price may be greater than Bentley (from Bentley)

When I see the sky, I can see the faces of my ancestors
I cherish their values ​​like a garden
It is my home and I will always protect it
Until I myself become a symbol like a mermaid

When the bombs fell, you became a sister
Unshakable as if someone was making popcorn for us
When nobody loves you on a daily basis
It doesn't matter if they kill you with a bullet or loneliness

The battles want to translate our plans into never
Smudged in your eyes like tears in them
Because we have cut tongues like razors
Every time we meet oh

So that the world would never fall on our heads
And if it doesn't, we'll play baseball
As if they wanted to take our future away
Unfortunately, it will be busy

22 or 44 still wanted to divide us
Bring to bacteria and transfer to Exeli
22 or 44 still wanted to divide us
But we'll always be mermaids here

When the bombs fell, you became a sister
Unshakable as if someone was making popcorn for us
When nobody loves you on a daily basis
It doesn't matter if you get killed by bullets or loneliness

The battles want to translate our plans into never
Smudged in your eyes like tears in them
Because we have cut tongues like razors
Every time we meet oh

Syrena Music Video