Ou Fèm Twòp Lyrics is a latest famous Haitian song. Song of Ou Fèm Twòp lyrics started by the line of Dim si sa rivew w'gon nonm tout saw fè se pou li and in English translation is Tell me if this happens to you, all you have to do is give it to him. This song released on the date of 8th June, 2022. Song of Ou Fèm Twòp lyrics sung by Blondedy Ferdinand. This song written also by ​Blondedy Ferdinand. Ou Fèm Twòp Song got a million visitor in YouTube after released this song. This song music composition by VivoBeatz.

Ou Fèm Twòp Song got a music label which name is Blondedy Ferdinand. This song sung in the language of Haitian. Ou Fèm Twòp Song first published on the YouTube in the channel of Blondedy Ferdinand. So, let's know the song of Ou Fèm Twòp Song lyrics and also play the music video in below.

Ou Fèm Twòp Song Information
Song NameOu Fèm Twòp
SingerBlondedy Ferdinand
SongwriterBlondedy Ferdinand
LanguageHaitian
MusicVivoBeatz
Released DateJune 8, 2022
LabelBlondedy Ferdinand

Ou Fèm Twòp Lyrics
Ou Fèm Twòp

Ou Fèm Twòp Lyrics By Blondedy Ferdinand

Dim si sa rivew w'gon nonm tout saw fè se pou li
wap travail di ou fè sakrifis pou sa pote ba li
ou vinn reyalize tout sa ou bay pa janm sifi
chak veritew ba li li menm li baw yon grenn manti

Apre tout betiz kounia li vle tounen (tounen)
m'gentan fè wout mwen m'pa vle moun retounenm
wa sonjew fèm kriye m'bay dlo nan 2 tou nen'm
m'ta renmen konnen kisaw te ye pou mwen

Ou finn kraze kèm kounia ou vle tounen avèm
fè moun ri nan zafèm cheri ou pap fèm sa ankò
ou te fèm sa deja ou pap fèm sa 2 fwa
ou vle tounen sou sa cheri ou pap fèm sa ankò

love love love se sa mte gen poum baw (poum baw)
chak fwa mte konn palew ou dim ki mele boundaw
mwen konn avèw nan telefòn wap rele lòt jènn fanm
ou fèm santi prezans mwen nan laviw pat enpòtan

Ou te ka touye mwen ou te ka anpwazone mwen
pou janw te pwomèt mwen fidelite
ou pap janm twonpe mwen

Ou te ka touye mwen ou te ka anpwazone mwen
pou janw te pwomèt mwen fidelite
ou pap janm twonpe mwen

Ou pat dwe trip sou mwen ni maltretem
malgré defom yo
ou fèm wè en vin tout sakrifis ak tout efòm yo

kounia w'apwochem ou vinn leve tout plim sou dom yo
monchè al fè wout ou mwen pa bezwenw
kitem pou kòm ooh

Ou finn kraze kèm kounia ou vle tounen avèm
fè moun ri nan zafèm cheri ou pap fèm sa ankò
ou te fèm sa deja ou pap fèm sa 2 fwa
ou vle tounen sou sa cheri ou pap fèm sa ankò

Sa fèm mal oh (ou pap fèm sa ankò)
Ou pap fèm sa an

M'konn ap chachew poutanw soti
ak yon lòt fanm wal fèl
lè mwen relew telefon ou sonnen
ou pa pran apèl

Lè mwen nan travail ou menm ou nan lari
ou pran tanw pran pleziw pou wap banm manti
kounia se avèm ou vle fè yon lot vi
cheri ou tap rim yaaa

Lè mwen nan travail ou menm ou nan lari
ou pran tanw pran pleziw pou wap banm manti
kounia se avèm ou vle fè yon lot vi
cheri ou tap rim yaaa

Ou pat dwe trip sou mwen ni maltretem
malgré defom yo
ou fèm wè en vin tout sakrifis ak tout efòm yo

kounia w'apwochem ou vinn leve tout plim sou dom yo
monchè mpa bezwenw ou al fè wout ou
kitem pou kòm ooh

Monchè mpa bezwenw al fè wout ou
kitem pou kòm ooh

Ou Fèm Twòp Lyrics - Blondedy Ferdinand
( English Translation )

Tell me if this happens to you, all you have to do is give it to him
you work hard to make a sacrifice for it
you have come to realize that all that you give is never enough
every truth you give him is a lie

After all the bullshit now he wants to go back
I have already made my way, I do not want people to return
You remember, I cried and gave me water in both my nose
I would like to know what it was like for me

You've broken up and now you want to go back
make people laugh at your darling affair you won't stop that anymore
you have already done this 2 times
you want to go back to that darling you won't farm that anymore

love love love that's what I had for you (for me)
every time I used to talk to you, I told you what to do
I know you're calling other young women on the phone
you feel my presence in life is not important

You could have killed me or poisoned me
for January promised me fidelity
you will never deceive me

You could have killed me or poisoned me
for January promised me fidelity
you will never deceive me

You must not trip over me or abuse me
despite their deformities
you firmly see it becoming all the sacrifices and all the efforts

now you're approaching you have lifted all the feathers on the domes
I don't need you to go your way
kitem for as ooh

You've broken up and now you want to go back
make people laugh at your darling affair you won't stop that anymore
you have already done this 2 times
you want to go back to that darling you won't farm that anymore

That's really bad oh (you won't be that good anymore)
You will not farm this

I'm still looking for you
and another woman
when i relew your phone rang
you don't take calls

When I'm at work you're on the street
you take pleasure in lying
kounia is with you want to make another life
cheri ou tap rim yaaa

When I'm at work you're on the street
you take pleasure in lying
kounia is with you want to make another life
cheri ou tap rim yaaa

You must not trip over me or abuse me
despite their deformities
you firmly see it becoming all the sacrifices and all the efforts

now you're approaching you have lifted all the feathers on the domes
I don't need you to go your way
kitem for as ooh

You don't need to go your own way
kitem for as ooh

Ou Fèm Twòp Music Video