18 Lyrics - White 2115 is a latest trending Polish song. Song of 18 lyrics sung by White 2115. This song written also by White 2115. Song of 18 lyrics started by the line of Znów osiemnaście lat znów osiemnaście mam and in English pronunciation is Eighteen again I'm eighteen again. This song released on the date of 1st June, 2022. 18 song got near by half million visitor in YouTube after released this song between only couple of hours. This song music composition by ZBeatz.


18 song got a music label which name is SBM Label. This song sung in the language of Polish. 18 song first published on the YouTube in the channel of SBM Label. This song created in an album which name is ​Pretty Boy. So, let's know the song of 18 lyrics and also play the music video in below.

18 Song Information
Song Name18
SingerWhite 2115
SongwriterWhite 2115
LanguagePolish
MusicZBeatz
Released DateJune 1, 2022
AlbumPretty Boy
LabelSBM Label

You can also know Latin Girl and Mi Otra Mitad song lyrics.

18 Lyrics - White 2115


Znów osiemnaście lat znów osiemnaście mam
Sorry że tak długo lecz tak wyszło
Od zera do setki się zbierałem jak Fred Flinstone
Przez dwa lata oglądałem bajki i nic


No bo tak bardzo chciałem znowu małym dzieciakiem być
Sentymentalny ze mnie gość czasem żyję tym co było
I wielu powie że to błąd kurwa
Ale jakby mnie to jeszcze obchodziło co mówi ktoś


Ej dobra powiem ci coś
Się czuję jakbym znowu miał osiemnaście i
Tak samo zawstydzony mała brał cię na randkę
Potem se grał na konsoli z ziomem i palił ganję


Kminił co dziś będę robił a nie o tym co ważne
Nawet teraz daję to w cudzysłów
Bo do dzisiaj w środku we mnie żyje gimbus
Który tak samo jak tamten uważa że to nieważne


I chcę przeżyć takie akcje by je pamiętać na zawsze nawet
Jak mnie dojedzie Alzheimer
Słuchaj jesteś bardzo zdolny mądry facet
Więc dasz sobie radę jeszcze i znów będzie tak "Boże
Po co ja się stresowałem?" zobaczysz


Znów osiemnaście mam ten czas minął mi nawet nie wiem kiedy
Otwórz flaszkę jak na skate parku za szkołą wtedy
Osiemnaście mam (hejejejej)
Znów osiemnaście mam (hejejejej)


Teraz wszyscy skaczą nade mną jak Avril Lavigne
A ja w ręku z perłą się czuję jak z diamentami
I to nie moja wina że chcemy się wiecznie bawić
Czuję się jak dziecko pomimo że dorastamy


Mam dwadzieścia sześć lat łańcuch za 26k (żartowałem)
No bo więcej jest wart (zwariowałeś?)
Ja pierdolę no tak dziś są moje urodziny więc tańcz


Znów osiemnaście mam ten czas minął mi nawet nie wiem kiedy
Otwórz flaszkę jak na skate parku za szkołą wtedy
Osiemnaście mam (hejejejej)
Znów osiemnaście mam (hejejejej)18 Lyrics - White 2115
( English Translation )


Eighteen again I'm eighteen again
Sorry it's been so long but that's how it turned out
From zero to a hundred I flocked like Fred Flinstone
For two years I watched cartoons and nothing


Because I wanted so much to be a little kid again
A sentimental guest of me sometimes I live for what was
And many will say it's a fucking mistake
But if I still care what someone says


Hey ok let me tell you something
I feel like I'm eighteen again
Just as embarrassed the little one took you on a date
Then se played the console with the homie and smoked ganja


He made a point of what I will be doing today and
Not about what is important
Even now I put it in quotation marks
Because to this day a gimbus lives inside me
Who as well as the other thinks it doesn't matter


And I want to experience such actions to remember them forever even
When I get Alzheimer's
Look you're a very clever guy
So you can do it again and you will be like this again "God
Why was I getting stressed? "You'll see


Eighteen again I have that time has passed I don't even know when
Open the bottle like in the skate park behind the school back then
Eighteen moms (hey dear)
I'm eighteen again (hey dear)


Now everyone is jumping over me like Avril Lavigne
And in my hand with a pearl I feel like with diamonds
And it's not my fault we want to have fun forever
I feel like a child even though we grow up


I'm twenty-six a chain for 26k (kidding)
Because it's worth more (are you crazy?)
I'm fucking okay it's my birthday today so dance


Eighteen again I have that time has passed I don't even know when
Open the bottle like in the skate park behind the school back then
Eighteen moms (hey dear)
I'm eighteen again (hey dear)