Boyegen Lyrics - Civilized Wolf is a new famous Dhivehi song. Song of Boyegen lyrics started by the line in English pronunciation is Fakuvany ma kuriyah ereema dho. This song released on the YouTube in the date of 13 January, 2022. Song of Boyegen lyrics sung by Civilized Wolf. This song written also by Vona B and Civilized Wolf. Boyegen song featuring by Vona B. This song produced by Danny [BBW].

Boyegen song not get too much visitor in YouTube after published. This song is created in a album which name is Safeysh. Boyegen beautiful song sung in the language of Dhivehi. So, let's know the song of Boyegen lyrics and also play the music video in below.

Boyegen Song Information
Song NameBoyegen
SingerCivilized Wolf
SongwriterVona B and Civilized Wolf
LanguageDhivehi
AlbumSafeysh
FeaturingVona B
Released DateJanuary 13, 2022
ProducerDanny [BBW]

Boyegen Lyrics
Boyegen

Boyegen Lyrics - Civilized Wolf

Boyegen fonu naaruvabe
Fakuvany ma kuriyah ereema dho
Kae gatu vany fulhi eh buiima dho
Vaanuvaaga tholhiyah dhiyaiima dho

Dhaii goss buriah vanyma dho
Kae ah ingenue vaanuvaa
Vaanuvaaga thihiry haaluga
Ingili bindhain nudhanees naaruvaa

Hihpaa nulanees mihiri faaruga
Aan majaagaa fazaagaa tha bro
Grr bow karaathah falhaalaaba bro
Udumathy kae ah maahe araamy

Fonu aruvanikoh mi raalhey araany
Kalhi alhaathee ma ais mi ahaaly
Sorry bro eh hama e balaaly
Ehaa varunves ladaafa madhaany

Govaafa amayah balhah madhaany
Visnaafaa kae thalhan hadhaaany
Visnenyaa kae alhaa nulaany
Kae hisaabu meehunves kae ah balanulaaney

Ma vejjiya ahi alhaa nulaaney
Aranvee eh kae majaa huvaahey
Araviyya kae halaakuvaane
Aan majaagaa fazaagaa tha bro

Eh aan araafaa baraabarah bro
Maaka laheh nuvaane kae baaluvaakah
Kae fonu thi aruvany vaanuvaa
Alhe dhakkabe kae ge thi baaruthah

Mae athuga miothy thiyah faruvaa
Vahaka dhakka iru vahaka dhakkany reechah
Aga aruvanyaa kanfai mathyga veehla
Veehlaalyma aga bandhu veetha

Dhen ves vahaka dhakkairu vahaka
Dhakkany reehchah noony
Annanyaa boyegen kae ah boandheefaanan
Aii moth kanfaii mahchah dhove dheefaanan

Ithubaareh neih bona ehchakah kae roeleemakaa
Aii miothy kanfaii mahchah dhoye dheefaanan

Eh bro kae fenvareh noon dho bro
Eh bro mi ehbaeh noon dho bro
Eh bro mi ehvareh noon dho bro
Eh bro vanee eh kameh ves noon no no

Vaani ehkameh ves noon dho
Hureytha boluga thehkameh noon dho
Dhehkumun varah cool dho
Ekamu aslakah varah noon dho

Abadhu masthakah araa
Kanmatheega kae raskamah araa (boom boom boom)
Rai fatheh kaege nan kuriyah kae number ah araa (prrr)
Gulhaane dhanvarah balaa

One ge peice eh kae dhanvarah nagaa (suuvi)
Netheema chan kolheh kae dhinee kae dhanvaru customer eh athah
Vi nama hard eh govaane aadhe
Ma miki paartey ma hisaabey

Keehvetha kae ah naadhevenvi
Ekani gein nikunnan soduveetha
Biru bodu maruveetha
Hiyaniyah hisaabuge kae veetha

Dhurunuvevifa crowd akun
Balivefatha mi round akun
Account hutifa kess ves neh
Kolhu ge laari ehves neh

Fessen ves dhen vehjey dho
Kale govan fetteema boa
Kolhu alhan fetteema loa
Dhoru vattaa thalhan fetteema bro

Adhi varah vetteyne low
Fetteyne kae meth package ves boan
Mulhi thanah beynifaa
Aa moonuthah thi varah feyrifaa

Dhaa moonuthah dhey varah kerifaa
Kae hurebe kaege thanah heynifaa
Vahaka dhakka iru vahaka dhakkany reechah
Aga aruvanyaa kanfai mathyga veehla

Veehlaalyma aga bandhu veetha
Dhen ves vahaka dhakkairu vahaka
Dhakkany reehchah noony

Annanyaa boyegen kae ah boandheefaanan
Aii moth kanfaii mahchah dhove dheefaanan
Ithubaareh neih bona ehchakah kae roeleemakaa
Aii miothy kanfaii mahchah dhoye dheefaanan

Eh bro kae fenvareh noon dho bro
Eh bro mi ehbaeh noon dho bro
Eh bro mi ehvareh noon dho bro
Eh bro vanee eh kameh ves noon no no

Boyegen Vidoe Song - Civilized Wolf